Wet en Regelgeving , zie onderstaande Links:

Dienstverlening aan Huis:

Salaris:

U heeft recht op een salaris van minimaal het wettelijk minimumloon. U krijgt een salaris van <aantal> euro per week. Hier moet u nog wel Loonbelasting & ZVW over betalen.

Belastingen

U geeft zelf uw inkomsten op bij de Belastingdienst. De werkgever draagt geen loonbelasting af.

Van 1 dag tot maximaal 3 dagen per week werken dient u als hulp zelf de Loonbelasting en ZVW op te geven bij uw belastingaangifte.

Bij 4 of meer dagen per week werken, is uw werkgever/ster verplicht alle wettelijke afdrachten zoals: WAO, WIA, WW, ZW, Inkomstenbelasting & ZVW, Vakantiegeld, Pensioen op te geven aan de belastingdienst.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wat-kan-ik-afspreken-met-iemand-die-ik-inhuur-voor-huishoudelijk-werk

 

Calamiteiten:

Werknemers/ster kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever/ster betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/calamiteitenverlof

Zwangerschapsverlof en Bevallingsverlof:

De werkneemster heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof & bevallingsverlof totaal bij elkaar.

Zie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

De werknemer (vader/partner van) heeft recht op 2 dagen betaald kraamverlof (vaderschapsverlof) en heeft de werknemer (vader/partner van) heeft recht op 3 dagen ouderschapsverlof (partnerverlof).

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

Kraamverlof en bevallingsverlof:

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kraamverlof-en-partnerverlof


Vakantiedagen & Vakantie uren

U heeft recht op vakantiegeld van 8% van uw bruto salaris. Dit bedrag zit bij uw salaris inbegrepen.

U heeft als werknemer recht op vakantiedagen. De vakantiedagen bedragen minimaal 4 maal de gewerkte uren per week. U heeft daarom aantal: ---------vakantiedagen per jaar. Werkt u minder weken in een jaar? Dan krijgt u in verhouding minder vakantiedagen.

Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vakantiedagen-en-vakantiegeld/vraag-en-antwoord/op-hoeveel-vakantiedagen-en-vakantiegeld-heb-ik-recht

Pensioenopbouw:

U kunt zelf uw pensioenopbouw regelen bij diverse banken met een lijfrente spaarregeling, Bijvoorbeeld: ZZP Nederland

Deze valt in Box 3 bij uw belastingaangifte.

Uw pensioenafdracht is wettelijke 5% van uw bruto salaris.

Dit zit niet in uw salaris verwerkt.


Onkosten

Als u kosten maakt bij het uitoefenen uw werk, dan betaalt de werkgever deze kosten. Hiervoor geeft u de bewijsstukken aan de werkgever. De werkgever moet vooraf toestemming geven voor de kosten.


Verdere afspraken

Ziekte ( Bij afmelding graag 30 minuten voor aanvang van de werktijd doorgeven)

Als u ziek bent, dan geeft u dit door op de eerste dag van uw ziekte. De werkgever betaalt uw salaris maximaal 6 weken door bij ziekte.

 

Officiƫle feestdagen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/officiele-feestdagen

UWV Vrijwillige Sociale Verzekeringen:

U kunt zich verzekeren bij het UWV voor de Ziektewet, de WIA en de WW. De werkgever heeft daarbij geen rol.

Zie: https://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/index.aspx

https://www.uwv.nl/particulieren/brochures/voorwaarden-vrijwillige-verzekering-ziektewet.aspx

 

VOG:

Indien gewenst kan er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd door de werknemer/ster bij zijn of haar gemeenten. De kosten zijn voor de werknemer/ster.

Zie: https://www.justis.nl/producten/vog/