Oppas Hulp € 14,-- bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.

De tijd die de werknemer/ster bij U doorbrengt wordt door de werkgever/ster betaald!


De werkzaamheden kunnen bestaan uit wat de werkgever/ster vraagt om te doen:

 • Kinderen wegbrengen en ophalen van kinderdagverblijf, school, naschoolse opvang

 • Ontbijten met de kinderen

 • Lunchen met de kinderen en de schoolochtend doornemen

 • Avondeten met de kinderen en de schooldag doornemen

 • Voorlezen, Spelletjes spellen

 • Leren opruimen nadat zij klaar zijn met eten, spelen, eigen slaapkamer

 • Leren wat wel en niet mag en waarom (uitleggen)

 • Baby en Peuters helpen met wassen, aankleden, veters strikken, naar de w.c. gaan

 • Kinderboerderij

 • Vrienden/Vriendinnen die komen spelen ook opvangen

 • Vangnet zijn voor de kinderen in geval van nood

 • Wandelen met de kinderen

 • Hulp bij huiswerk

 • Leren fietsen

 • Er willen zijn voor de kinderen en wat hun bezig houdt in hun leven

 • Toezicht houden als ouderen kinderen hun huishoudelijke taken uitvoeren en leren hoe ze veilig met apparaten moeten omgaan

 • Toezicht houden als zij op de computer, telefoon, ipad, tablet bezig zijn. (bewust wording van de kinderen voor de gevaren van het internet)