Inschrijfgeld Dienstverlening aan Huis Hulp : bedraagt € 35,--

(Dit is wat U aan Diensterlening aan Huis BRV betaald)


Als U zich via onze site https://dienstverleningaanhuis.org heeft ingeschreven krijgt u van ons een mailtje met daarin een machtigingsformulier voor de facturatiekosten van de urenregistratie administratie die Dienstverlening aan Huis BRV hanteert. Deze machtigingsformulier zien wij graag ingevuld retour via de post of digitaal per e-mail. Nadat Dienstverlening aan Huis BRV uw machtingsformulier heeft ontvangen en wij uw éénmalige inschrijving van Dienstverlening aan Huis BRV op onze KNAB rekeningnummer: NL22KNAB0255868049 hebben staan. Dan pas krijgt uw van ons de inlogcodes en kunt u op de aangeboden hulpvraag reageren.


Bruto uurloon van de hulp

De tijd die U als de hulp bij de werkgever/ster doorbrengt wordt door de werkgever/ster betaald aan U! U spreekt zelf af met de werkgever/ster hoe dit wordt uit te betaald. U zelf als Hulp vult via onze site de urenregistratie in en Dienstverlening aan Huis BRV stuurt u en uw werkgever/ster de factuur per e-mail. Dit is voor uw eigen administratie inzake de belastingaangifte die u zelf doet over de Ziekte Wet Voorziening (ZWV) en de Loonbelasting (LB).

– Wassen / Vouwen / Strijken € 18,50 bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.

– Huishoudelijk werk € 18,50 bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.

– Ramen zemen & Kozijnen afnemen € 18,50 bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.

– Oppas Hulp € 18,50 bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.

– Maatjes hulp € 14,-- bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.

– Tuin hulp € 18,50 bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.

– Boodschappen hulp € 14,-- bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.

– Administratie Hulp € 14,-- bruto per uur, dit is inclusief vakantiegeld.


De facturatiekosten over de urenregistratie:

Deze factuur wordt gemaakt naar aanleiding door uw gewerkte uren die u bij uw werkgever/sters heeft gewerkt. De werkgever betaald rechtstreeks aan u uit. Dit ligt eraan hoe u en uw werkgever/sters hebben afgesproken hoe uw wordt uitbetaald. Dit kan zijn per week, 2 weken of per maand. U overlegt zelf met uw werkgever/ster hoe u wordt uitbetaald of dat contant of per bank gaat. Wij raden aan om het per bank te doen om een extra overzicht te hebben wat en wanneer u heeft ontvangen van uw werkgever/ster.

Dit ook omdat u dan extra controle heeft of uw werkgever/ster uw wel op tijd heeft uitbetaald. U ontvangt van ons de factuur voor uw eigen administratie. Deze is opgebouwd uit over elk gewerkte uur. Dit ligt eraan welke werkzaamheden u verricht voor uw werkgever/ster. Als u werkzaamheden verricht die hierboven staan beschreven waar u een bruto uurloon van €18,50 krijgt, daar draagt u per gewerkte uur € 1,-- aan facturatiekosten af aan Dienstverlening aan Huis BRV. Als u werkzaamheden verricht die hierboven staan beschreven waar u een bruto uurloon van € 14,-- voor krijgt betaald. Daar draagt u per gewerkte uur € 0,75 aan facturatiekosten af aan Dienstverlening aan Huis BRV


De jaarlijkse Belastingaangifte:  

U krijgt van ons een jaaroverzicht met de totale inkomsten en de totale facturatiekosten. Deze heeft u nodig om uw jaarlijkse belastingaangifte te kunnen doen. De belastingdienst brengt uw wel de Ziekte Verzekerings Wet (ZVW) en de Loonbelasting (LB) in rekening. U kunt al uw gemaakte reiskilometers aftrekken a €0,19 per gemaakte kilometer. Wilt u zich zelf via het UWV vrijwillige verzekerd hebben voor bijvoorbeeld WW en ZW, kunt u deze ook als kosten opvoeren bij uw belastingaangifte. Heeft u voor u zelf ook een pensioenopbouw als lijfrente of als toekomst sparen geregeld via een bank. Dan kunt u de vrije jaarruimte die de belastingdienst hanteert voor deze manier van pensioenopbouw ook meenemen als kosten en opvoeren als jaarruimte pensioenopbouw.


UWV: Vrijwillige Sociale Verzekeringen:
U kunt u zelf verzekeren voor Werkeloosheid Wet (WW) en ZiekteWet (ZW). Dit geeft enige zekerheid mocht u ziek zijn en uw werkgever/ster betaald u niet door voor 6 weken.

http://www.uwv.nl/particulieren/verzekeren/


Pensioenopbouw:  

U kunt dit regelen via diverse banken. Het valt dan onder de lijfrente spaarrekening.